DEFTERDARLIK İŞLEM YÖNERGELERİ

 

 

* Personel Müdürlüğü İşlem Yönergesi.

* Milli Emlak Müdürlüğü İşlem Yönergesi

* Muhasebe Müdürlüğü İşlem Yönergesi

* Muhakemat Müdürlüğü İşlem Yönergesi