MERKEZ BİRİMLERİMİZ

Personel Müdürlüğü Muhasebe Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğü
Muhakemat Müdürlüğü Defterdarlık Uzmanları Koordinatörlüğü   Köprübaşı V.D. Müdürlüğü
Gelir Müdürlüğü Boztepe V.D. Müdürlüğü Ordu Kurumlar Döner Sermaye Saymanlığı
 Altınordu.Müdürlüğü