İ H A L E   İ L A N L A R I

  Defterdarlığımız Çaybaşı İlçesi, Çayıri Mahallesinde bulunan 6831 sayılı kanunun 2. maddesinin b bendi kapsamında kalan taşınmazlardan 6292 sayılı kanuna göre doğrudan satın almak için hak sahibi olabilecekleri gösterir  kullanıcı listesi için   . Dilekçe örneği için    (09.11.2016)