Ordu Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Mehmet Yaşar GÜNEY Defterdarlığımızı ziyaret etmiştir.(19.04.2017)

  Defterdarlığımız Merkez Birimi gerçekleştirme görevlisi ve mutemetleri için düzenlenen Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim  (KBS) ve Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği Bilgi Tazeleme Eğitimi görüntüleri için .   (10.04.2017)

  Defterdarlığımız Çamaş İlçesi, Danışman Mahallelerinde bulunan 6831 sayılı kanunun 2. maddesinin b bendi kapsamında kalan taşınmazlardan 6292 sayılı kanuna göre doğrudan satın almak için hak sahibi olabilecekleri gösterir  kullanıcı listesi için.   (05.04.2017)

Defterdarlığımız Köprübaşı Vergi Dairesi Müdürlüğünce amme alacakları uyarınca açık teklif usulü ile satışa çıkartılan 1 adet araç satış ilanı. 05.04.2017 

 Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı Genel Sekreteri Bülent ÇİVELEK, Genel sekreter Yardımcısı Hikmet YILDIRIM ve İdari Mali İşler Daire Bşk.Mücahit BIYIKOĞLU Defterdarlığımızı ziyaret etmiştir.( 23.03.2017)

 Ordu Ticaret Borası Başkanı Ziver KAHRAMAN Defterdarlığımızı ziyaret etmiştir.( 22.03.2017)

 Defterdarlığımız Merkez ve ilçe birimlerinin 2016 yılı faaliyet ve uygulamasının değerlendirilmesi. 2017 yılı gelir gider hedefleri performans göstergeleri, uygulanacak politikalar ve alınacak tedbirler ile ilgili toplantı görüntüleri.(22.03.2017)

 Ordu Altınordu Belediye Başkanı Engin TEKİNTAŞ Defterdarlığımızı ziyaret etmiştir.( 15.03.2017)

 Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa GENÇ Defterdarlığımızı ziyaret etmiştir.( 15.03.2017)

 Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet ŞAHİN ve Yönetim Kurulu üyeleri Defterdarlığımızı ziyaret etmiştir.( 15.03.2017)

 Emekli Defterdarlarımız Ali Tosun, Cabir Döner ve Mali Müşavir Murat GÜNEY Defterdarlığımızı ziyaret etmiştir.( 13.03.2017)

  Sayın Valimiz İrfan BALKANLIOĞLU Defterdarlığımızı ziyaret etmiştir.10.03.2017

 28.Vergi Haftası Etkinlikleri için  27.02.2017

Defterdarlığımızca düzenlenen Şehit ve Gazi yakınlarının moral ve motivasyonunun artırılması için düzenlene  yemek görüntüleri.14.02.2017

 İlimiz, Gülyalı İlçesinde bulunan ve ekli ilan metninde özellikleri belirtilen Hazine taşınmazları üzerinde 4706 sayılı Kanunun Ek-3. maddesi ile 15/06/2012 tarihli ve 2012/3305sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar gereğince çıkarılan Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslar çerçevesinde 49 yıllığına irtifak hakkı tesisi için.

  Defterdarlığımız Çamaş İlçesi, Çavuşbaşı Mahallelerinde bulunan 6831 sayılı kanunun 2. maddesinin b bendi kapsamında kalan taşınmazlardan 6292 sayılı kanuna göre doğrudan satın almak için hak sahibi olabilecekleri gösterir  kullanıcı listesi içinDilekçe örneği için    (08.12.2016)

  Defterdarlığımız Çamaş İlçesi, Kemalpaşa Mahallelerinde bulunan 6831 sayılı kanunun 2. maddesinin b bendi kapsamında kalan taşınmazlardan 6292 sayılı kanuna göre doğrudan satın almak için hak sahibi olabilecekleri gösterir  kullanıcı listesi içinDilekçe örneği için    (05.12.2016)

  Defterdarlığımız Çamaş İlçesi, Uzunali Mahallesinde bulunan 6831 sayılı kanunun 2. maddesinin b bendi kapsamında kalan taşınmazlardan 6292 sayılı kanuna göre doğrudan satın almak için hak sahibi olabilecekleri gösterir  kullanıcı listesi için   . Dilekçe örneği için    (10.11.2016)

 2015 Vergilendirme Dönemi  Kurumlar Vergisi Rekortmenleri için (27.09.2016)

2015 Vergilendirme Dönemi Yıllık Gelir Vergisi Rekortmenleri için (27.09.2016)

2015 Vergilendirme Dönemi Yıllık Gelir Vergisi(G.M.S.İ.) Rekortmenleri için(27.09.2016)

13.03.2011 tarih ve 2011/2 sayılı İşyerinde Psikolojik Tacizin(Mobbing) Önlenmesi ile ilgili Başbakanlık Genelge  

            


 

                

GÜNCEL   BİLGİLER