7020 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamında Bakanlığımızca uygun görülen basın açıklaması.(16.06.2017)

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında tüm personele yönelik olarak İş Güvenliği Uzmanı Serkan ŞENOL tarafından 05-13 Haziran 2017 tarihleri arasında İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi verilmiştir.(16.06.2017)

 Ordu Defterdarlığı çalışanları ve aileleri ile birlikte Ramazan münasebeti nedeniyle oruç açtı. (16.06.2017)

 Mesudiye Malmüdürlüğünce 2(iki) adet taşınmazın 2886 ayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi gereğince Açık teklif usulü ile satış ihalesine ait ihale ilanı. (01.06.2017)

 İlimiz Merkezinde 22-26 Mayıs 2017 tarihinde Muhasebe Mevzuat Bilgi Tazeleme Eğitimi ve Temel  İlkyardım Uygulamaları eğitimi görüntüleri için.(31.05.2017)

 Gelir Uzman Yardımcıları Yemin Töreni görüntüleri için (31.05.2017)

Defterdarlığımız Altınordu İlçesi, Pelitli Mahallelerinde bulunan 6831 sayılı kanunun 2. maddesinin b bendi kapsamında kalan taşınmazlardan 6292 sayılı kanuna göre doğrudan satın almak için hak sahibi olabilecekleri gösterir  kullanıcı listesi içinDilekçe örneği için    (08.05.2017)

 Defterdarlığımız Çamaş İlçesi, Danışman Mahallelerinde bulunan 6831 sayılı kanunun 2. maddesinin b bendi kapsamında kalan taşınmazlardan 6292 sayılı kanuna göre doğrudan satın almak için hak sahibi olabilecekleri gösterir  kullanıcı listesi için.   (05.04.2017)

 28.Vergi Haftası Etkinlikleri için  27.02.2017

  Defterdarlığımız Çamaş İlçesi, Çavuşbaşı Mahallelerinde bulunan 6831 sayılı kanunun 2. maddesinin b bendi kapsamında kalan taşınmazlardan 6292 sayılı kanuna göre doğrudan satın almak için hak sahibi olabilecekleri gösterir  kullanıcı listesi içinDilekçe örneği için    (08.12.2016)

 2015 Vergilendirme Dönemi  Kurumlar Vergisi Rekortmenleri için (27.09.2016)

2015 Vergilendirme Dönemi Yıllık Gelir Vergisi Rekortmenleri için (27.09.2016)

2015 Vergilendirme Dönemi Yıllık Gelir Vergisi(G.M.S.İ.) Rekortmenleri için(27.09.2016)

13.03.2011 tarih ve 2011/2 sayılı İşyerinde Psikolojik Tacizin(Mobbing) Önlenmesi ile ilgili Başbakanlık Genelge  

            


 

                

GÜNCEL   BİLGİLER